Rehabilitación de Edificación

LUGAR DA COSTA, PARROQUIA DE VIVERO.
MUNICIPIO DE VIVEROLUGO
2004